Pieniądze na przechowalnictwo i przetwórstwo zbóż

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia dotyczący współfinansowania przetwórstwa rolnego. Jego beneficjentami mogą być mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa sektora rolno-spożywczego. W sierpniu 2022 r. resort rolnictwa skierował do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia ws dotacji. Ma ona służyć obiektom niezbędnym do:przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. Dofinansowanie dotyczyć też będzie budowy czy modernizacji pomieszczeń socjalnych i administracyjnych. Uwaga: w części nie przekraczającej 10% całkowitej powierzchni budynków objętych dotacją.   Kasa do wzięcia Poziom udzielonego wsparcia nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych.Wsparcie jest udzielane do Czytaj więcej