Pieniądze na przechowalnictwo i przetwórstwo zbóż

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia dotyczący współfinansowania przetwórstwa rolnego. Jego beneficjentami mogą być mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa sektora rolno-spożywczego.

W sierpniu 2022 r. resort rolnictwa skierował do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia ws dotacji. Ma ona służyć obiektom niezbędnym do:
przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

Dofinansowanie dotyczyć też będzie budowy czy modernizacji pomieszczeń socjalnych i administracyjnych. Uwaga: w części nie przekraczającej 10% całkowitej powierzchni budynków objętych dotacją.

 

Kasa do wzięcia

Poziom udzielonego wsparcia nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych.
Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi:

  • 3 mln zł dla mikroprzedsiębiorcy;
  • 10 mln zł – dla małego przedsiębiorstwa;
  • 15 mln zł – dla średniego przedsiębiorstwa.

Pomoc udzielana jest od 100 tys. zł wartości przedsięwzięcia.

 

Koszty kwalifikowane

Projekt zakłada, że będzie można uzyskać dotację na pokrycie kosztów budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli.

Z dotacji będzie można kupić także nowe:

  • maszyny i urządzenia;
  • środki transportu – spełniające wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin;
  • instalacje nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie przedsiębiorstwa;
  • inne urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Szerzej czytaj tutaj.

 

Top