Projekty w Realizacji

„Wdrożenie wyników prac B+R w RIELA POLSKA w celu rozpoczęcia produkcji innowacyjnych silosów wielkogabarytowych”, umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-22-0001/16-00, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, III Oś priorytetowa, Działanie 3.2, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek 
Nazwa działania Data publikacji Zapytanie Załączniki Podsumowanie
Zakup linii technologicznej do obróbki blachy (1 komplet) 07.06.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejszym informujemy, iż konkurs został rozstrzygnięty i udzielono zamówienia firmie Pivatic Oy
Zakup wypalarki laserowej 19.05.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE – nieaktualne Zapytanie ofertowe – aktualne


Treść ogłoszenia została zmieniona

Niniejszym informujemy, iż konkurs został rozstrzygnięty i udzielono zamówienia firmie Trumpf Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp k.
Zakup wykrawarki 19.05.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE – nieaktualne Zapytanie ofertowe – aktualne


Treść ogłoszenia została zmieniona

Niniejszym informujemy, iż konkurs został rozstrzygnięty i udzielono zamówienia firmie Trumpf Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp k.
Zakup manualnej prasy krawędziowej 19.05.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE – nieaktualne Zapytanie ofertowe – aktualne


Treść ogłoszenia została zmieniona

Niniejszym informujemy, iż konkurs został rozstrzygnięty i udzielono zamówienia firmie Trumpf Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp k.
Zakup małej prasy krawędziowej 19.05.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE – nieaktualne Zapytanie ofertowe – aktualne


Treść ogłoszenia została zmieniona

Niniejszym informujemy, iż konkurs został rozstrzygnięty i udzielono zamówienia firmie Trumpf Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp k.
Budowa hali produkcyjno-magazynowej w Zakładzie Riela  17.08.2016  ZAPYTANIE OFERTOWE  Niniejszym informujemy, iż konkurs został rozstrzygnięty i udzielono zamówienia firmie OL-BUD.
Zakup zautomatyzowanych małych pomieszczeń magazynowych 04.08.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejszym informujemy, iż konkurs został rozstrzygnięty i udzielono zamówienia firmie Laserpol Bogdan Pranczke
Zakup regałów stacjonarnych 15.05.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE – nieaktualne Zapytanie ofertowe – aktualne


Treść ogłoszenia została zmieniona

Niniejszym informujemy, iż konkurs został rozstrzygnięty i udzielono zamówienia firmie DEXION Polska Sp. z o. o.
Zakup suwnic 04.05.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE – nieaktualne Zapytanie ofertowe – aktualne


Treść ogłoszenia została zmieniona

Niniejszym informujemy, iż konkurs został rozstrzygnięty i udzielono zamówienia firmie Konecranes Sp. z o.o.
Zakup sztaplarki wielokierunkowej 26.05.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejszym informujemy, iż konkurs został rozstrzygnięty i udzielono zamówienia firmie WDX S.A.
Zakup sztaplarek 26.05.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejszym informujemy, iż konkurs został rozstrzygnięty i udzielono zamówienia firmie Toyota Material Handling Polska Sp z o.o.
Zakup wycinarki plazmowej 3D 20.07.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejszym informujemy, iż konkurs został rozstrzygnięty i udzielono zamówienia firmie HACO Fat Sp z o.o.
Zakup piły taśmowej 27.06.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejszym informujemy, iż konkurs został rozstrzygnięty i udzielono zamówienia firmie PAX PHU

Projekty zakończone:

Data publikacji Zamówienie Status
21-05-2013 r. Cześć 1 – Dostawy innowacyjnego centrum gnącego prasy krawędziowej z robotem – 1 komplet;
Część 2 – Usługi przeprowadzenia szkolenia dla 2 pracowników (operatorów) w zakresie obsługi technicznej ww. urządzenia – czas trwania szkolenia musi wynosić co najmniej 32 godziny w okresie co najmniej 4 dni roboczych.
Zamknięte
22-05-2013 r. Wdrożenie innowacyjnych procesów produkcyjnych, technologicznych i organizacyjnych będące wynikiem prac B+R Zamknięte