airseed_optDostępne w naszej ofercie urządzenie AIR-SEED jest separatorem cząstek lekkich, w którym lekkie cząstki i pyły są odsysane przez wentylator do cyklonu lub specjalnego zbiornika, a czysty materiał opuszcza maszynę wylotem. Równomierne rozrzucenie ziarna odbywa się na obrotowym rozdzielaczu “talerzu” napędzanym silnikiem elektrycznym, co zapewnia wysoką skuteczność procesu. Oferowane przez nas czyszczalnie do zbóż przystosowane są do pracy na zewnątrz.

W większości przypadków czyszczalnia do zbóż AIR-SEED pracuje jako element wstępny w modelu PROF-SEED. Może również pracować oddzielnie jako separator lekkich odpadków. RIELA w każdym przypadku zaoferuje ekonomiczne rozwiązanie spełniające Wasze oczekiwania.

Przywiezione ziarno trafia przez wlot (1) do miejsca, gdzie za pomocą specjalnego dysku napędzanego własnym silnikiem (2) rozsypywane jest równomiernie. Równocześnie wentylator (3) odsysa odpadki (4) w górę wypychając je do cyklonu. Czyste ziarno opada w dół do wylotu (5).

DANE TECHNICZNE

AIR-SEED Typ 40 60 80 120
Wydajność dla pszenicy: [t/h] 40 60 80 120
Moc elektryczna: [kW] 3,37 4,37 5,87 8,05
Waga: [t] 0,30 0,35 0,45 0,55
Powyższe dane odnoszą się do ziarna suchego, biologicznie dojrzałego. Producent zastrzega sobie możliwość zmian technicznych.