Suszarnie przepływowe przewoźne podobnie jak stacjonarne przeznaczone są do suszenia wszystkich gatunków zbóż, kukurydzy, roślin oleistych i strączkowych, materiału konsumpcyjnego, paszowego i siewnego. Kolumna suszarni wykonana z półhartowanego stopu aluminium z magnezem.

Każdy moduł (segment) suszarni zbudowany jest z naprzemiennie ustawionych kaskad (daszków). Precyzyjnie dobrany rozmiar kaskad, sposób ich rozmieszczenia i zbieżność na swojej długości zapewniają równomierną prędkość, ciśnienie i temperaturę w całej suszonej masie. Dzięki kaskadowej budowie suszarnia pracuje w mieszanym układzie przepływu ziarna w stosunku do przepływu powietrza suszącego.

Zastosowane wentylatory wyciągowe powodują, że w kolumnie panuje podciśnienie, zasysają one powietrze poprzez podgrzewacze powietrza i kolumnę suszarni. Ssąca praca wentylatorów ogranicza do minimum straty ciepła, ułatwia suszenie poprzez wyciąganie pyłów i drobnych cząstek, ułatwia odparowanie wilgoci.

do 24 t/h przy suszeniu pszenicy o 4% wilgotności

do 6,8 t/h przy suszeniu kukurydzy o 15% wilgotności

Zalety suszarni przepływowej przewoźnej:

  • schematsuszarnigdt-1-2Całkowicie automatycznie sterowana suszarnia o pracy ciągłej.
  • Kaskady o przekroju stożkowym dla równomiernego suszenia.
  • Kolumna suszarni wykonana ze specjalnego stopu aluminium (AlMg).
  • Ocynkowane elementy konstrukcji nośnej.
  • Posiada strefę magazynową.
  • Podgrzewacz powietrza na gaz lub olej opałowy na oddzielnym podwoziu.
  • Ocynkowane podwozie z układem hydraulicznym do podnoszenia kolumny suszarni.
  • Z jednym lub dwoma bocznie zamocowanymi podnośnikami kubełkowymi.
  • Czujniki napełnienia dolnego i górnego poziomu.

Dane techniczne:

Parametry suszarni GDT 240/5/1 GDT 240/8/1 GDT 240/12/1 GDT 300/13/2
Pojemność kolumny dla zboża [t] 9,5 14 21 32
Zainstalowana moc elektryczna [kW] 18 27 34 37
Wentylator (wydajność powietrza) [m3/h] 20 000 38 000 67 500 67 500
Wentylator kolumny szuszarni z dachem [m] 9 11 13,7 14,9
Moc n wyjściu podgrzewacza [kW] 550 900 1500 1540
Średnie zużycie oleju opalowego na wysuszenie 1 tony ziarna o 1% wilgotności [litr] 1,05 1,05 1,05 1,05
Wydajność suszenia pszenicy przy redukcji wilgotności z 19% do 15%
t/h (t/dobę) 7,0 (168) 12,5 (300) 19,5 (468) 24,0 (576)
Wydajność suszenia rzepaku przy redukcji wilgotności z 13% do 8%
t/h (t/dobę) 4,5 (110) 8,3 (200) 13,5 (324) 16,5 (396)
Wydajność suszenia kukurydzy przy redukcji wilgotności z 30% do 15%
t/h (t/dobę) 2,2 (53) 4,0 (96) 6,0 (145) 6,8 (163)

Temperatura maksymalna powietrza suszącego dla: pszenicy 90ºC, rzepaku 75ºC, kukurydzy 130ºC. Powyższe dane odnoszą się do parametrów: temperatura powietrza zewnątrz 15ºC, wilgotność względna powietrza 75%, ziarno dojrzałe, czyste, ciągła praca suszarni. Producent zastrzega sobie możliwość zmian technicznych. 

Galeria