Informacja RODO – przetwarzanie danych osobowych w firmie  Riela Polska Sp. z o.o.

 

Ogólne informacje

 RODO   (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej oraz zadbanie o bezpieczeństwo danych osobowych i ochronę prywatności.

 

Zasady RODO

RODO formułuje 6 zasad przetwarzania danych osobowych, którymi kieruje się nasza firma:

  • zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa,
  • zasada ograniczenia celu oraz przechowywania danych: dane osobowe zbieramy w konkretnym celu, przetwarzamy je tylko tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je pozyskaliśmy (wyjątkiem są przepisy prawa zobowiązujące nas do ich dłuższego przechowywania),
  • zasada prawidłowości danych:  przetwarzamy dane zgodne z prawdą, aktualne i dokładne,
  •  zasada minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko dane rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel,
  • zasada integralności i poufności danych: dane, które przetwarzamy są bezpieczne, dzięki wprowadzonym rozwiązaniom informatycznym i organizacyjnym,
  • zasada rozliczalności: określone decyzje odnoszące się do procesów przetwarzania danych osobowych zostały przeanalizowane z punktu widzenia zgodności z ogólnymi zasadami przepisów prawa.

 

Dane osobowe przetwarzane w naszej firmie

Przetwarzamy dane, które udostępniane są nam osobiście podczas spotkań z klientami (np. wizytówki), podczas podpisywania umów, w wiadomościach poczty elektronicznej.

 

Osoby, których dane przetwarzamy mają prawo

  • dostępu i sprostowania swoich danych oraz ich przeniesienia,
  • mogą wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania (głównie w sferze marketingu produktów i usług),
  • mogą żądać ich ograniczenia oraz usunięcia (w sytuacji, gdy nie będzie prawnie uzasadnionych podstaw, by kontynuować ich przetwarzanie).

Mogą Państwo kontaktować się z naszym pracownikiem w sprawach dot. ochrony danych pod adresem e-mail: administratordanych@riela.pl

 

 Przekazywanie danych

Zgodnie z prawem, dane możemy przekazywać innym instytucjom, aby możliwe było zawarcie i realizacja umowy oraz realizacja ustawowych obowiązków.

Danych osobowych nie przekazujemy podmiotom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG – państwa Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Lichtenstein) oraz nie przekazujemy do państw trzecich (spoza EOG).

  

Administratorem danych osobowych:

Riela Polska Sp. z o.o.

Kartoszyno, ul. Przemysłowa 3, 84-110 Krokowa

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000116408,

NIP PL 958-13-29-633

Regon 191939980.

 

 

Załączniki: