Czyszczalnie bębnowe PROF-SEED

Czyszczalnia PROF-SEED przeznaczona jest do dokładnego i wstępnego czyszczenia wszystkich typów zbóż, kukurydzy, roślin oleistych oraz roślin strączkowych, może również służyć jako maszyna sortująca.

Przy odpowiednim doborze zestawów sit oraz nastawie odpowiednich regulacji uzyskujemy najwyższą jakość ziarna przeznaczonego do obrotu komercyjnego. Czyszczalnia PROF-SEED jest prosta w swojej budowie a jednocześnie trwała i niezawodna, nadaje się idealnie od obiektów o charakterze przemysłowym.Reiniger Transparent_fmt

 

 

 

Czyszczalnia składa się z separatora pneumatycznego i separatorów mechanicznych – sit bębnowych. Zanieczyszczone ziarno (1) dostarczane jest poprzez rotacyjny rozdzielacz do poszczególnych sekcji sit (2). Każda sekcja składa się z dwóch sit w formie stożkowych bębnów obracających się wokół własnych osi i jednocześnie dookoła osi maszyny. Większe zanieczyszczenia zatrzymywane są na sitach wewnętrznych, następnie materiał czyszczony zostaje odsortowany od zanieczyszczeń o mniejszym kalibrażu na sicie zewnętrznym. Tak rozsortowany na sitach materiał przekazywany jest poprzez kanały (3) do ujść (4,5,6). Stąd zanieczyszczenia drobne i grube wygarniane wylotem (4) i (5), a czysty materiał przechodzi przez separator powietrzny AIR SEED (7), gdzie lekkie cząstki i pył są odsysane przez wentylator do cyklonu (8) lub zbiornika zanieczyszczeń a czysty materiał opuszcza czyszczalnię wylotem (6).

Czyszczalnia PROF-SEED może pracować jako przewoźna. Może ona pracować równie efektywnie, gdy jest umieszczona na przyczepie. Ruch obrotowy powoduje, że nie jest wymagany żaden fundament ani wyrównana powierzchnia.

Czyszczalnia PROF-SEED zajmuje dużo mniej miejsca niż tradycyjne maszyny stołowe o zbliżonej wydajności. W wersji z zamkniętym obiegiem powietrza czyszczalnia jest przyjazna dla środowiska.

Zalety czyszczalni Prof-Seed:

 • Brak wibracji.

 • Samooczyszczanie się strumieniem powietrza powstałym w wyniku rotacyjnego ruchu.

 • Wykorzystanie siły odśrodkowej daje wysoką wydajność i efektywność czyszczenia, ułatwia czyszczenie wilgotnego i trudnego surowca.

 • Nawet do 70 % skuteczniej od czyszczalni stołowych redukowana jest liczba pleśni, grzybów bakterii i pyłów.

 • Przyjazna dla środowiska.

 • Czyszczalnia wykonana jest w obudowie zamkniętej, jest dźwiękoszczelna i bezpyłowa, może być wyposażona w cyklon i zestaw kształtek dla wytworzenia zamkniętego obiegu powietrza. Dzięki temu znaczna część powietrza jest wykorzystana powtórnie a tylko nieznaczna część trafi a do atmosfery. Rozwiązanie to zmniejsza znacznie ryzyko zanieczyszczenia środowiska oraz nie wymaga budowania kosztownych systemów aspiracji.

 • Modułowa budowa.

 • Czyszczalnia zajmuje dużo mniej miejsca niż tradycyjne maszyny stołowe o zbliżonej wydajności.

 • Wszystkie punkty wylotowe oraz drzwi służące do wymiany bębnów czyszczących są łatwo przestawne, zatem maszynę można dostosować do różnych warunków budynku.

 • Sita czyszczące mogą być wymienione bardzo szybko i można je wyjmować pionowo oszczędzając na powierzchni wokół maszyny.

 • Łatwość w obsłudze.

 • Wymagana jest minimalna ilość dodatkowych regulacji podczas pracy maszyny.

 • Zamknięty obieg powietrza.

Dane techniczne:

Prof-seed typ 1002
A
1003
A
1004
B
1006
2A
1008
2B
Czyszczenie wstępne                                                                   wydajność w t/h
Rzepak 17% H²O 40 60 80 120 160
Pszenica 18% H²O  55 80 110 160 220
Kukurydza 35% H²O 27 40 55 80 110
Czyszczenie dokładne                                                                  wydajność w t/h
Rzepak 9% H²O 20  30 40 60 80
Pszenica 14% H²O 25 37 50 74 100
Kukurydza 15% H²O 12 18 25 36 50
Sortowanie jęczmienia browarnego                                           wydajność w t/h
20% wysortowania 5 8 10 16 20
15% wysortowania 8 11 15 22 30
10% wysortowania 13 19  25 38 50
Szerokość minimalna [m]  1,64 1,64 1,64 1,97 2,91
Długość minimalna [m] 2,35 2,35 2,35 2,52 3,12
Wysokość [m] 2,74 2,74 2,99 3,04 3,20
Waga [t] 2,33 2,45 2,85 3,77 6,23
Moc elektryczna [kW] 20,87 24,37 26,55 30,24 46,10
A: Wialnia AIR-SEED 80, B: Wialnia AIR-SEED 120