Jednym z kompleksowych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań, proponowanych przez naszą firmę, są profesjonalne czyszczalnie do zbóż PROF-SEED. Są one przeznaczone do dokładnego i wstępnego czyszczenia wszystkich typów zbóż, kukurydzy, roślin oleistych oraz roślin strączkowych, może również służyć jako maszyna sortująca.

Przy odpowiednim doborze zestawów sit oraz nastawie odpowiednich regulacji uzyskujemy najwyższą jakość ziarna przeznaczonego do obrotu komercyjnego. Urządzenie PROF-SEED jest proste w swojej budowie a jednocześnie trwałe i niezawodne, nadaje się idealnie od obiektów o charakterze przemysłowym.Reiniger Transparent_fmt

Oferowana przez nas maszyna składa się z separatora pneumatycznego i separatorów mechanicznych – sit bębnowych. Zanieczyszczone zboże (1) dostarczane jest poprzez rotacyjny rozdzielacz do poszczególnych sekcji sit (2). Każda sekcja składa się z dwóch sit w formie stożkowych bębnów obracających się wokół własnych osi i jednocześnie dookoła osi maszyny. Większe odpadki zatrzymywane są na sitach wewnętrznych, następnie materiał zostaje odsortowany od odpadków o mniejszym kalibrażu na sicie zewnętrznym. Tak rozsortowany na sitach materiał przekazywany jest poprzez kanały (3) do ujść (4,5,6). Stąd okruszyny drobne i grube wygarniane wylotem (4) i (5), a czysty materiał przechodzi przez separator powietrzny AIR SEED (7), gdzie lekkie cząstki i pył są odsysane przez wentylator do cyklonu (8) lub zbiornika odpadków a czysty materiał opuszcza urządzenie wylotem (6).

Czyszczalnia do zbóż PROF-SEED może pracować jako przewoźna. Może ona pracować równie efektywnie, gdy jest umieszczona na przyczepie. Ruch obrotowy powoduje, że nie jest wymagany żaden fundament ani wyrównana powierzchnia.

Maszyna PROF-SEED zajmuje dużo mniej miejsca niż tradycyjne maszyny stołowe o zbliżonej wydajności. W wersji z zamkniętym obiegiem powietrza jest przyjazna dla środowiska.


Zalety czyszczalni Prof-Seed:

 • brak wibracji,

 • samooczyszczanie się strumieniem powietrza powstałym w wyniku rotacyjnego ruchu,

 • wykorzystanie siły odśrodkowej daje wysoką wydajność i efektywność czyszczenia zboża, ułatwia czyszczenie wilgotnego i trudnego surowca,

 • nawet do 70 % skuteczniej od wariantów stołowych redukowana jest liczba pleśni, grzybów bakterii i pyłów,

 • przyjazna dla środowiska,

 • wykonane są w obudowie zamkniętej, dźwiękoszczelnej i bezpyłowej, mogą być wyposażone w cyklon i zestaw kształtek dla wytworzenia zamkniętego obiegu powietrza; dzięki temu znaczna część powietrza jest wykorzystana powtórnie, a tylko nieznaczna część trafi a do atmosfery; rozwiązanie to zmniejsza znacznie ryzyko zanieczyszczenia środowiska oraz nie wymaga budowania kosztownych systemów aspiracji,

 • modułowa budowa,

 • zajmują dużo mniej miejsca niż tradycyjne maszyny stołowe o zbliżonej wydajności,

 • wszystkie punkty wylotowe oraz drzwi służące do wymiany bębnów są łatwo przestawne, zatem maszynę można dostosować do różnych warunków budynku,

 • poszczególne sita mogą być wymienione bardzo szybko i można je wyjmować pionowo oszczędzając na powierzchni wokół maszyny,

 • łatwość w obsłudze,

 • wymagana jest minimalna ilość dodatkowych regulacji podczas pracy maszyny,

 • zamknięty obieg powietrza.

Dane techniczne:

Prof-seedTyp1002 A1003 A1004 B1006 2A1008 2B
Czyszczenie wstępne                                                                   wydajność w t/h
Rzepak17% H²O406080120160
Pszenica18% H²O 5580110160220
Kukurydza35% H²O27405580110
Czyszczenie dokładne                                                                  wydajność w t/h
Rzepak9% H²O20 30406080
Pszenica14% H²O25375074100
Kukurydza15% H²O1218253650
Sortowanie jęczmienia browarnego                                           wydajność w t/h
20% wysortowania58101620
15% wysortowania811152230
10% wysortowania1319 253850
Szerokość minimalna[m] 1,641,641,641,972,91
Długość minimalna[m]2,352,352,352,523,12
Wysokość[m]2,742,742,993,043,20
Waga[t]2,332,452,853,776,23
Moc elektryczna[kW]20,8724,3726,5530,2446,10
A: Wialnia AIR-SEED 80, B: Wialnia AIR-SEED 120