CZYSZCZALNIE PROF-SEED

Jednym z kompleksowych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań, proponowanych przez naszą firmę, są profesjonalne czyszczalnie do zbóż PROF-SEED. Są one przeznaczone do dokładnego i wstępnego czyszczenia wszystkich typów zbóż, kukurydzy, roślin oleistych oraz roślin strączkowych.

Może ona również służyć jako maszyna sortująca.

Przy odpowiednim doborze zestawów sit oraz nastawie odpowiednich regulacji uzyskujemy najwyższą jakość ziarna przeznaczonego do obrotu komercyjnego. Urządzenie PROF-SEED jest proste w swojej budowie a jednocześnie trwałe i niezawodne, nadaje się idealnie od obiektów o charakterze przemysłowym.

Oferowana przez nas maszyna składa się z separatora pneumatycznego i separatorów mechanicznych – sit bębnowych.

Zanieczyszczone zboże (1) dostarczane jest poprzez rotacyjny rozdzielacz do poszczególnych sekcji sit (2).

 Każda sekcja  składa się z dwóch sit (3) w formie pionowych bębnów obracających się wokół własnych osi i jednocześnie dookoła osi maszyny. Większe zanieczyszczenia zatrzymywane są na sitach wewnętrznych, natomiast ziarno z zanieczyszczeniami mniejszymi trafia do przestrzeni między sitami. Na tym etapie mniejsze zanieczyszczenia przechodzą przez sito zewnętrzne, natomiast ziarno przechodzi do separatora powietrznego AIR-SEED (6). Większe i mniejsze zanieczyszczenia zostają odprowadzone przez wyloty (4,5). W separatorze powietrznym (6) lekkie cząstki i pył są odsysane przez wentylator (7) do cyklonu lub zbiornika na odpady, a czysty materiał opuszcza urządzenie wylotem (9). Jako opcja możliwe jest ograniczenie emisji pyłów do otoczenia poprzez zastosowanie filtra (8) wraz z systemem recyrkulacji powietrza, które zostało zużyte do oczyszczenia ziarna.

Czyszczalnia do zbóż PROF-SEED może pracować jako przewoźna. Może ona pracować równie efektywnie, gdy jest umieszczona na przyczepie. Ruch obrotowy powoduje, że nie jest wymagany żaden fundament ani wyrównana powierzchnia.

Czyszczalnia ta zajmuje dużo mniej miejsca niż tradycyjne czyszczalnie stołowe o zbliżonej wydajności.

W wersji z zamkniętym obiegiem powietrza jest przyjazna dla środowiska.

Bez-nazwy-2
Zalety czyszczalni Prof-Seed:
 • brak wibracji

 • samooczyszczanie się strumieniem powietrza powstałym w wyniku rotacyjnego ruchu

 • wykorzystanie siły odśrodkowej daje wysoką wydajność i efektywność czyszczenia zboża, ułatwia czyszczenie wilgotnego i trudnego surowca

 • nawet do 70% skuteczniej od wariantów stołowych redukowana jest liczba pleśni, grzybów bakterii i pyłów

 • przyjazna dla środowiska

 • wykonana jest w obudowie zamkniętej, dźwiękoszczelnej i bezpyłowej, może być wyposażona w cyklon i zestaw kształtek dla wytworzenia zamkniętego obiegu powietrza; dzięki czemu znaczna część powietrza jest wykorzystana powtórnie, a tylko nieznaczna część trafia do atmosfery; rozwiązanie to zmniejsza znacznie ryzyko zanieczyszczenia środowiska oraz nie wymaga budowania kosztownych systemów aspiracji

 • zajmują dużo mniej miejsca niż tradycyjne maszyny stołowe o zbliżonej wydajności

 • wszystkie punkty wylotowe oraz drzwi służące do wymiany bębnów są łatwo przestawne, zatem maszynę można dostosować do różnych warunków budynku

 • poszczególne sita mogą być wymienione bardzo szybko i można je wyjmować pionowo oszczędzając na powierzchni wokół maszyny

 • łatwość w obsłudze

 • wymagana jest minimalna ilość dodatkowych regulacji podczas pracy maszyny

Dane techniczne:

Model PROF-SEED 1002 APROF-SEED 1003 APROF-SEED 1004 BPROF-SEED 1006 2APROF-SEED 1008 2B
Czyszczenie wstępne, wydajność w t/h
Rzepak17% H²O406080120160
Pszenica18% H²O 5580110160220
Kukurydza35% H²O27405580110
Czyszczenie dokładne, wydajność w t/h
Rzepak9% H²O20 30406080
Pszenica14% H²O25375074100
Kukurydza15% H²O1218253650
Sortowanie jęczmienia browarnego, wydajność w t/h
20% wysortowania58101620
15% wysortowania811152230
10% wysortowania1319 253850
Szerokość minimalna[m] 1,641,641,641,972,91
Długość minimalna[m]2,352,352,352,523,12
Wysokość[m]2,742,742,993,043,20
Waga[t]2,332,452,853,776,23
Moc elektryczna[kW]20,8724,3726,5530,2446,10
A: Wialnia AIR-SEED 80, B: Wialnia AIR-SEED 120

Przykładowe realizacje:

Top